Samarbeid LMK-Amcar

Samarbeid LMK-Amcar

Publisert av Torbjørn Evanger den 21.04.20.

AMCAR og LMK forener krefter.

Tungvektere innen norsk kjøretøyhobby og kjøretøyhistorie står nå sammen.

 

Etter flere år med god dialog og godt samarbeid på enkeltsaker, har AMCAR og Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber funnet tiden inne for å formalisere et samarbeid. I april 2020 signerte styrene i AMCAR og LMK en formell samarbeidsavtale, som skal bringe de to organisasjonene nærmere hverandre.

 

Formålet med denne avtalen er at man gjennom aktivt samarbeid søker å bli en større, sterkere og bedre enhet for entusiast-, hobby- og motorhistoriske kjøretøy i Norge.  Dette skjer gjennom et samarbeid hvor man tilfører hverandres organisasjoner kapasitet til å gjøre en bedre jobb for sine, til sammen, 88.000 direkte- og indirekte medlemmer samt 280 tilsluttede klubber, lag og foreninger.

 

Samarbeidet mellom organisasjonene avdekker mye felles historie. Forbindelsene mellom AMCAR og LMK går så langt tilbake som til stiftelsen av LMK. AMCAR var sammen med et knippe klubber stifter av LMK i 1978 – med virkning fra 1979. På slutten av 1980-tallet opphørte derimot samarbeidet – og organisasjonene gikk hver til sitt. I de senere årene har likevel begge organisasjoners styrer og administrasjoner konkludert med at det er til det beste for vår bevegelse – i en politisk og samfunnsmessig utfordrende tid – at man finner formelt sammen igjen. Begge organisasjonen er ideelle – eid av medlemmene, og begge jobber for retten til å kunne bruke og eie et entusiast-, hobby- eller motorhistorisk-kjøretøy uten urimelige hindringer fra myndigheter eller regelverk. De to organisasjonene har valgt en forskjellig tilnærming – der AMCAR ønsker å jobbe for de som har bil som hobby, så ønsker LMK å jobbe for det motorhistoriske og bevaringsverdige. Endringer i kjøretøymiljøet bidrar til at det er få eller ingen motsetninger i de to organisasjonenes ønsker og formål lenger – tvert imot. Ønsker og mål henger sammen og utfyller hverandre, og samlet skaper dette den bredden kjøretøymiljøet trenger for videre rekruttering og en levedyktig fremtid. Til slutt står alle i kjøretøymiljøet overfor de samme utfordringene og kreftene i samfunnet. Tid for å denne felles front er derfor nå!

 

For begge organisasjonene er det viktig å forene de to største miljøene; kjøretøyhobbyen og det motorhistoriske og bevaringsverdige, samt aktørene innen kjøretøyorganisasjoner. Dette for å få én tydelig og ensartet stemme for vår felles sak. AMCAR og LMK blir et felles talerør for kjøretøyspørsmål knyttet til entusiast-, hobby- og motorhistoriske kjøretøy i Norge. Det faktum at AMCAR styrkes i arbeidet for å gi de som har kjøretøyhobby gode medlemstilbud og LMK styrkes samtidig i jobben for bevaring og vern av norsk kjøretøyhistorie og motorhistoriske kjøretøy, vil styrke begge organisasjoner i å jobbe felles mot egne mål.

 

Fremtidens utfordringer for kjøretøymiljøene krever langt mer ressurser enn det de to organisasjonene i dag har hver for seg. Et samarbeid vil derfor styrke organisasjonenes evne til å kunne jobbe for sine medlemmer og deres formål. Dette skal blant annet skje gjennom:

 

  • At man samarbeider i og om myndighetssaker, som er relatert til kjøretøyspørsmål.
  • At man engasjerer seg for hverandre.
  • At man opptrer felles på utvalgte treff, utstillinger, arrangementer og klubb-besøk.

AMCARs oppmykning i formålsparagrafen om å omfatte hele bilhobbyen og LMKs oppmykende definisjon om motorhistorisk og bevaringsverdig, har banet vei for et tettere samarbeid mellom to ideelle organisasjoner til det beste for egne medlemmer av norske entusiast-, hobby- og motorhistoriske kjøretøyklubber i Norge. Samarbeidet gjør AMCAR/LMK til Norges suverent største bilorganisasjon for hobbykjøretøy og Norges nest største bilorganisasjon – uansett kjøretøygruppe.

 

President i AMCAR, Tore Tøtdal, uttaler om samarbeidet:

«Det er svært gledelig at AMCAR og LMK etter mange år har funnet sammen igjen, og inngått et formelt og forpliktende samarbeid. Interessene de to organisasjonene representerer har felles utfordringer, både når det gjelder utøvelse av disse interessene og når det gjelder rekruttering. Et godt og konstruktivt samarbeid mellom AMCAR og LMK er et svært viktig bidrag til en positiv utvikling for norsk kjøretøyhobby og -historie.»

 

Styreformann i LMK, Torbjørn Evanger uttaler om samarbeidet:

«Et hvert samarbeide må basere seg på gjensidig respekt og tillit mellom organisasjonene. Det føler jeg vi har oppnådd underveis, jeg ser derfor fram til et konstruktivt og godt samarbeid, til beste for våre medlemmer»

 

 

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK