Landsmøtet i LMK avviklet

Landsmøtet i LMK avviklet

Publisert av Torbjørn Evanger den 22.10.21.
Landsmøtet vedtok etter innstilling fra styret å redusere kontingenten som klubbene betaler til forbundet. Videre ble vedtektene endret slik at det heretter blir Landsmøte hvert annet år. Det ble valgt nytt styre i LMK. Som leder ble Torbjørn Evanger gjenvalgt for 2år. Geir Iversen fra Jessheim ble også gjenvalgt for 2 år. Som nye medlemmer ble valgt Anne Berit Pedersen Haugesund, Jarle Rønjom fra Skien og Jørgen  Bogen fra Tønsberg alle for 2år. Det nye styret var forøvrig samlet til styreseminar i Oslo 15.-17.oktober. Det er viktig å komme fort og godt i gang med arbeidet