Gratis Styreweb til alle LMK medlemmer.

Gratis Styreweb til alle LMK medlemmer.

Publisert av Torbjørn Evanger den 24.04.20.

AMCAR, LMK og StyreWeb

 

For noen dager siden ble gladmeldingen sluppet om at AMCAR og LMK har formalisert et samarbeid. Et av prosjektene vi vil gjøre felles er at alle AMCARs og LMKs klubber tilbys et gratis medlemssystem fra StyreWeb. Hos LMK er det p.t. ca. 60 av våre klubber som har tatt i bruk systemet med svært godt resultat. LMK har hatt et samarbeid med StyreWeb siden 2015, og AMCAR har tilbudt dette til sine klubber siden 2019. Nå er tiden inne for å ta dette lenger, da vi mener at dette er et optimalt verktøy til drift av og kommunikasjon mellom klubbene og organisasjonene.

 

LMK vil derfor nå tilby dette gratis til samtlige av våre klubber med virkning fra 2. kvartal 2020. For de av våre klubber som allerede er brukere av systemet, vil LMK overta de økonomiske forpliktelsene for dette.

For klubber som ønsker å ta i bruk systemet eller vil vite mer omkring dette, ta kontakt med oss på post@lmk.no. Vi vil da formidle kontakt og oppfølging videre mot StyreWeb.

 

I systemet ligger det store muligheter til klubbregister, hjemmeside, kommunikasjon med medlemmer, sikker lagring av dokumenter og regnskapsføring. Systemet er også meget brukervennlig med gratis support.

 

Vi håper derfor at dette kan være av stor interesse også for de klubbene som ikke hittil har brukt dette systemet.

 

Med vennlig hilsen

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK