Årsmøte i NTMH 2020

Publisert av Torbjørn Evanger den 25.02.20.
Vanlige årsmøtesaker etterfulgt av et innlegg og debatt om sikkerhet for kjøretøyene våre