Sunday, 18 October 2015 07:45

Nytt fra styret oktober 2015

Styret har avholdt sitt første styremøte etter sesongen 12.oktober. På møtet var det en gjennomgang av sesongen som har vært, og en diskuterte hva som skal foregå fram mot årsmøtet til neste år.

Noen stikkord: Vi tar initiativ til en klubbkveld for å markere sesongavslutninga. Denne blir hos PÅ Taket Kafe 6.november. Vi arrangerer dette som en åpen kveld hvor alle som vil er hjertelig velkommen, det er derfor bare å ta med venner og kjente. Middagen koster kr 185,00 som den enkelte betaler. Videre skal Tor Solheim delta på kurs for besiktigelsesmenn i Harstad. Odd-Hugo og Torbjørn er valgt som utsendinger til Bjerkvik møtet i Januar 2016. Vi savner lokaler for å ha klubbaktiviteter, dette jobbes det med. Viktig å finne noe som ikke er for dyrt å drive.

Noen henger igjen med betaling av kontingent. Tor Erik tar et initiativ for å få dette på plass. Kontingent er jo omtrent den eneste inntekten vi har slik at det er viktig at medlemmene prioriterer å betale. Det vil bli utarbeidet en egen oppsummering av sesongen og det vi har vært med på senere. Dersom det er medlemmer som ønsker noen tiltak drøftet så ta kontakt med oss i styret.

Følg oss på:

 

Aktiviteter i nord
Se hva som skjer i løpet av året!

 

 

 

© 2014 ntmh.no - post@ntmh.no