mandag, 01 april 2013 00:00

ÅRSMØTET

009.JPG Lørdag 23. mars ble det avholdt årsmøte på Reisafjord Hotell, Sørkjosen. Det var møtt fram til sammen 14 stemmeberettige, fra Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa......

 

Årsmøtet ble avviklet uten problemer, takket være ei velforberedt saksliste og en valgkomite som hadde gjort en svært så god jobb.

Etter årsmøtet ble det et trivelig medlemsmøte. Her hadde styret viktig informasjon fra Bjerkvikmøtet, fra LMK-landsmøte og ikke minst ble strategien framover diskutert. I den forbindelse er det viktig å holde medlemstallet på dagens nivå, samtidig som arbeidet med å få flere yngre medlemmer må prioriteres. Her kom det inn mange gode innspill.

Det ble servert kaffe og kaker og det ble også gjennomført et lite loddsalg, som vanlig. Se også bildealbum fra møtet.......

Følg oss på:

 

Aktiviteter i nord
Se hva som skjer i løpet av året!

 

 

 

© 2014 ntmh.no - post@ntmh.no