Tuesday, 10 April 2018 14:34

Landsmøtet i LMK på Gardemoen 7.april 2018

Landsmøtet i LMK ble avviklet 7.april. Tilstede fra vår klubb var Tor Solheim og Torbjørn Evanger. Det blir orientert fyldig fra landsmøtet på vårt eget årsmøte 21.april 2018

Viser til Pressemelding fra LMK nedenfor:


 

                     

        

PRESSEMELDING.

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber(LMK) avholdt landsmøte lørdag 7.april 2018 på Gardemoen. Her ble det valgt nytt styre, som består av følgende;

Torbjørn Evanger, leder            (908 34 385, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) fra Sørkjosen

Geir Iversen, styremedlem       (924 15 309, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) fra Jessheim

Øyvind Wiksaas, styremedlem (916 52 410, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) fra Vormsund

Per Ramsøskar, styremedlem    (958 14 666, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) fra Trondheim

Tore Longva, styremedlem       (908 93 886, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) fra Ålesund

Landsmøtet godkjente Styrets 4 strategier som arbeidsområde i 2018;

  • Strategisk politisk arbeid
  • Synliggjøre organisasjonen og medlemmene gjennom deltakelse utad
  • Utvikle LMK som faglig kompetansebank
  • Utvikle LMK og medlemsklubbene i et tettere tilrettelagt samarbeid

 

For mer info kontakt: Styrets leder eller Generalsekretær Stein Christian Husby

(465 08 165, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), eller gå inn på vår hjemmeside www.lmk.no

Oslo 09.04.2018

Stein Christian Husby /sign

Generalsekretær LMK

Følg oss på:

 

Aktiviteter i nord
Se hva som skjer i løpet av året!

 

 

 

© 2014 ntmh.no - post@ntmh.no