Friday, 17 November 2017 10:13

Medlemsmøtet 15.november 2017

Styret hadde invitert til medlemsmøte hos På Taket Kafe for å diskutere aktiviteter i vinter samt komme med innspill til LMK strategikonferase.

Det kom mange gode forslag til aktiviteter fra medlemmene. Her kan nevnes blant annet:

Faste treffdager siste onsdag i måneden

Temakvelder om blant annet generelt vedlikehold, polering, og ønske om bremsetest til våren.

Hvordan få til fornyelse av Reisatreffet? Dette arbeidet starter tidlig på nyåret slik at vi er klare i god tid før treffet

Gode drøftinger omkring innspill til LMK`s strategikonferanse

Styret takker de frammøtte for innspillene og oppfordrer folk som har ideer om tiltak å sende disse inn til styret slik at det kan bli tatt med i diskusjonene framover.

Ellers veldig hyggelig at vi denne gangen fikk nok påmeldte til julebord 17.november

Torbjørn

Følg oss på:

 

Aktiviteter i nord
Se hva som skjer i løpet av året!

 

 

 

© 2014 ntmh.no - post@ntmh.no