Tuesday, 15 March 2016 16:26

Årsmøtet 2016, avholdt 16.april

Årsmøtet 2016 ble avviklet 16.april hos "På Taket Kafe" i Sørkjosen. Et 20 talls medlemmer hadde funnet veien til årsmøtet. Dette må klubben si seg fornøyd med selv om en selvsagt skulle ønske at alle medlemmer var tilstede.

 

 Kåre Gunnar Hanssen hadde frasagt seg gjenvalg som leder av klubben etter 9 år. Kåre Gunnar har gjort en fantastisk god jobb med å bygge opp klubben fra null og til å bli en aktiv klubb med et medlemstall omkring 70, noe som er veldig bra i en region som Nord-Troms. Han ble behørig takket av med blomster, gode ord og ikke minst en enkel hedersbevisning i form av et motorstempel med inngravert takk til han. Han ga uttrykk for å sette pris på oppmerksomheten. For det nye styret blir det en stor oppgave å videreføre det gode arbeidet som Kåre Gunnar og tidligere styremedlemmer har utført.

I tillegg til vanlige årsmøtesaer så var det lagt opp til et medlemsmøte/Infomøte etter at de formelle tingene var unnagjort. Her ble det orientert om ny forskrift for EU eller Periodisk kontroll., Ny bensin og gamle biler, Forsikringsordninger osv. Her var også Vidar Viken og viste bilder fra prosessen med å restaurere hans folkevognbuss. Et fantastisk prosjekt som det står stor respekt av, vi gleder oss til å følge med videre.

 

 

Last modified on Saturday, 23 April 2016 08:19

Følg oss på:

 

Aktiviteter i nord
Se hva som skjer i løpet av året!

 

 

 

© 2014 ntmh.no - post@ntmh.no